Ekuazioen ebazpena

 

   1- Ekuazio logaritmikoen ebazpena     iraupena: 1:24