Ekuazioen ebazpena

 

   1- 1. mailako ekuazioen ebazpena     iraupena: 1:48