Ekuazioen ebazpena

   

   1- Metodo orokorra    iraupena: 2:17

   2- Metodo partikularrak    iraupena: 3:18