Inekuazioak

   

   1- Lehen mailako inekuazioen ebazpen aljebraikoa
            iraupena: 2:24