Konpetentzia Digitala DBHn: Marko orokorra

Webgune pertsonala
'Ibilian bidea'

  Herritarren Online partehartzea
  Audio-bideo grabazioak
  Posta elektronikoa
  Webgunea sortu: Google Sites, Genial.ly

Porfolio
Prejuicios lingüísticos

  Hormairudi digitala: Padlet
  Denbora lerroa: Timeline JS
  Informazio bilaketa + balorazioa

Historical fiction online-story

  Diagrama digitalak: Draw.io / LucidChart
  Informazio bilaketa-hautaketa
  Diseinu digitala: Sketchup, Tinkercad

Marketin plana

  GeoGebra
       - Irristailua (sorkuntza)
       - CAS (kalkulagailu algebraikoa)
  Kalkulu orria: Drive
       - estatistika landuz
  Edukien laburpen eskemak: Draw.io / LucidChart
  Matematikako prozeduren tutoretza-bideoak

Proposamen txostena Etorkizuneko enpresa eratzen

  Kontzeptu mapak: Draw.io / LucidChart
  Irudien erabilera aurreratua
  datuak,net + Kalkulu orriak / grafikak
  Markagailu sozialak: Diigo
  Maketazioa: LucidPress


Zientzia curriculuma

  Simulazioak: GeoGebra
  Infografiak: Draw.io / LucidChart
  Markagailu sozialak: Diigo
  Ikerketa dokumentuak: LucidPress
  Komunikazio-gunea: Webgunea, Sites