Konpetentzia Digitalak: Lengua Castellana y Literatura

Ipuin kontatua

  Bilatzailearen lanketa
  Fitxategiak, karpetak izendatzea
  Audio ala bideo grabazioak

Ikerketa txostena

  Informazio kudeaketa
  Zuzentzaile ortografikoa eta itzulpen automatikoa
  Sare sozialak eta segurtasuna

Ahozko aurkezpena

  Informazio kudeaketa
  Markagailu sozialak: Diigo
  Zuzenketa kolaboratiboak: Drive

Porfolio
Prejuicios lingüísticos

  Hormairudi digitala: Padlet
  Denbora lerroa: Timeline JS
  Informazio bilaketa + balorazioa